مهدیس توکلی

تهرانمتولد 6 شهریور 1372
مهدیس توکلی زاده تهران اسـت. این هنرپیشه تلویزیون و تئاتر، فعالیت خودرا از صحنه هاي تئاتر آغاز کرد ودر سال نود و هفت توانست جایزه بازیگری گروهی جشن بازیگر از خانه تئاتر را کسب کند. او از سال 1372 فعالیت هنریش را بازیگری تئاتر شروع کرد و در سال 97 جایزه بازیگری گروهی جشن بازیگراز خانه تئاتر برای نمایش افرا یا روز میگذرد به کارگردانی سهیل ساعی را دریافت کرده است.

فیلم‌های مهدیس توکلی