Tine Reymer

بلژیکمتولد 7 سپتامبر 1974
تاین ریمر (زاده 7 سپتامبر 1974) بازیگر اهل بلژیک است. او بازیگری است که برای لوفت (2008) ، سالمندر (2012) و تیم روح (2000) شناخته شده است. او درسال 2011 با پیتر بگین ازدواج کرده است. آنها دو فرزند دارند.

فیلم‌های Tine Reymer