Dani Deetté

آمریکا
دانی دیته بازیگر اهل آمریکا است. او اخیراً به خاطر نقش های مکرر خود در نقش جیجی در فیلم MARVEL'S The Falcon و The Winter Soldier و Rori Barnhill در فصل 3 نمایش موفق شبکه USA ، The Gunner شناخته شده است.

فیلم‌های Dani Deetté