Sharat Sonu

هند
شارات سونو بازیگر هندی است. او برای بازی در فیلم باهوت هوا سامان (2020) ، کاغذ (2021) و قتل مری جان (2021) مورد توجه قرار گرفته است.

فیلم‌های Sharat Sonu