امیرحسین صدهزاری

تهرانمتولد 1362
امیرحسین صدهزاری مدیر تدارکات و بازیگر سینما و تلویزیون است که اولین تجربه حرفه ای او سریال نرگس بوده است.

فیلم‌های امیرحسین صدهزاری