پدرام رحمانی

ارومیهمتولد 1359
پدرام رحمانی نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر است. وی در سریال دخترم نرگس ایفای نقش کرده است.

فیلم‌های پدرام رحمانی