Atul Singh Verma

هند
آتل سینگ ورما (Atul Singh Verma) بازیگری است که برای شرشاه (2021)، تصویر کثیف (2011) و ناناک شاه فاکر شناخته شده است.

فیلم‌های Atul Singh Verma