Leo Harlem

اسپانیامتولد 16 نوامبر 1962
لئوناردو گونزالس فلیز که با نام لئو هارلم شناخته می شود بازیگر و کمدین اسپانیایی است. او در فیلم های ویلاویسیوسا در همسایگی (2016)، بابا فقط یکی هست(2019)، سوپر مامور میکی (2020) و بهترین تابستان زندگی من (2018) ظاهر شده است.

فیلم‌های Leo Harlem