Calma Segura

اسپانیا
کالما سگورا (Calma Segura) بازیگر نوجوان اسپانیایی است که از آثار او میتوان به فیلم های ورود مادرشوهر (2020) و تنها یک پدر (2019) اشاره کرد.

فیلم‌های Calma Segura