Richard Evans

بریتانیامتولد ۲۹ سپتامبر ۱۹۴۷
ریچارد جی. ایوانز تاریخ‌نگار، استاد دانشگاه، و نویسنده غیر داستانی اهل بریتانیا است و روی مسائل مربوط به آلمان تمرکز دارد.

فیلم‌های Richard Evans