Nick Dunning

ایرلندمتولد 1959
نیک دانینگ بازیگر ایرلندی است که از فیلم‌های معروف او می‌توان به بازی در فیلم تودورها اشاره کرد.

فیلم‌های Nick Dunning