Lukram Smil

هند
لوکرام اسمیل بازیگر و مدل هندی است. او برای اولین بار با بازی در فیلم Penalty (2019) پا در عرصه بازیگری گذاشته است.

فیلم‌های Lukram Smil