امیر حسین مدرس

تهرانمتولد 16 شهریور 1349
او فعالیت خود را از سال 1365 در صدا و سیما آغاز نمود و به فعالیت های هنری مختلف پرداخت اما بیشتر همگی او را به عنوان مجری میشناسند. وی در سریال های یوسف پیامبر و خواب بلند نقش ایفا کرده است