بهرام شاکری اسدی

تهران
بهرام اسدی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «قهرمان آخر»، «باران می‌بارید»، «بهشت جای دیگری است!»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «سایه وحشت» به عنوان «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

فیلم‌های بهرام شاکری اسدی