پیام فضلی

تهران
پیام فضلی بازیگر سینما و مجری ایران است. او در آثاری همچون «خواب آب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های پیام فضلی