منوچهر خداپرست

مازندران
منوچهر خداپرست بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «جامه‌دران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های منوچهر خداپرست