کوروش کرمانچی

تهران
کوروش کرمانچی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «خانه خلوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های کوروش کرمانچی