Shrikant Verma

هند
شریکانت ورما بازیگر سینما و تلویزیون هندی است. او بازیگری است که با بازی‌ ور فیلم های نفس، در سایه ها ، ماتسیا کان و دوم لاگا که هایشا، شناخته شده است.

فیلم‌های Shrikant Verma