فرید الدین سلیمانی

اصفهان
فرید الدین سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او در آثاری همچون فیلم آقای اشمیت کیه فعالیت کرده است.

فیلم‌های فرید الدین سلیمانی