Dax Rey

آمریکا
داکس ری بازیگر سینما و تلویزیون اهل آمریکا است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم های مکان خوب، آواز قو و آنها زمزمه می کنند، شناخته می شود.

فیلم‌های Dax Rey