آیه مقدم

تهران
آیه مقدم بازیگر ایرانی است. او برای بازی در فیلم دوباره زندگی شناخته شده است.

فیلم‌های آیه مقدم