Shema Cayden

آمریکا
شما کایدن بازیگر سینما و تلویزیون اهل آمریکا است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم آواز قو، شناخته شده است.

فیلم‌های Shema Cayden