کوثر شهبازی

تهران
کوثر شهبازی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او در آثاری همچون سریال تلویزیونی «صیام وتیام» فعالیت داشته است.