علی اصغر کاووسی

تهران
علی‌اصغر کاوسی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او در آثاری همچون «پریدن از ارتفاع کم»، «شبکه»، «هیچ»، «آل»، «پاتو زمین نذار»، «چند روز بعد...» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های علی اصغر کاووسی