امیر حسین مهرابی

تهران
امیرحسین محرابی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «جنجال در عروسی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های امیر حسین مهرابی