عرفانه محمودی

تهران
عرفانه محمودی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «جنجال در عروسی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های عرفانه محمودی