Coleman Dyck

آمریکا
کلمن دایک بازیگر سینما و تلویزیون اهل آمریکا است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم تکه های گمشده، شهرت دارد.

فیلم‌های Coleman Dyck