Kristen Harris

کانادامتولد 16 نوامبر 1976
کریستن هریس با نام کریستن شلی هریس متولد شد. او بازیگری است که برای بازی در فیلم هیچکس، قبل از هر چیزی که بگویی و گل شور، شناخته شده است.

فیلم‌های Kristen Harris