آیلین باقری

تهرانمتولد ۱۳۶۹
آیلین باقری بازیگر اهل ایران است. او لیسانس کارگردانی دارد ، وی مجرد است و فیلم “ستاره های سوخته” فیلمی که با آن مطرح شد در واقع هفتمین کار او در عرصه بازیگری است .

فیلم‌های آیلین باقری