مرضیه خسرویان

تهران
مرضیه خسرویان بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون نردبان شناخته شده است.

فیلم‌های مرضیه خسرویان