فرهاد فرجی

تهران
فرهاد فرجی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون نردبان شناخته شده است.

فیلم‌های فرهاد فرجی