Anthony Patellis

آمریکا
تونی پاتلیس معلم بازیگری، کارگردان، مربی خصوصی، بازیگر تلویزیون آمریکایی است. او در چندین برنامه تلویزیونی مانند قانون و نظم و نیویورک مخفیانه ظاهر شده است. او صدای جیمی پگورینو، رهبر خانواده جنایتکار پگورینو را در Grand Theft Auto IV ارائه کرد.

فیلم‌های Anthony Patellis