Randy Orton

آمریکامتولد 1 آوریل 1980
راندال کیث اورتن کشتی گیر و بازیگر حرفه ای آمریکایی است. او که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین کشتی گیران حرفه ای در تمام دوران در نظر گرفته می شود، در حال حاضر با WWE قرارداد بسته است، جایی که او در برند راو اجرا می کند و نیمی از قهرمانان فعلی تیم راو تگ با ریدل در دومین سلطنت خود است.

فیلم‌های Randy Orton