Xiang Bin

چین
شیانگ بین بازیگر اهل چین است. او بازیگری است که برای بای در فیلم های گلوله ناپدید می شود (2012)، ضیافت (2006) و هزارتوی موازی (2013) شناخته می شود.

فیلم‌های Xiang Bin