Christopher Journet

فرانسه
کریستوفر ژورنت بازیگر فرانسوی است. او بازیگری است که برای بازی در فیلم های مونتاژ آلدباران، برزخ (2013) و رنگدانه رز (2017) شناخته شده است.

فیلم‌های Christopher Journet