بها جمالی

تهران
بها جمالی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «فانتاسماگوریا» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

فیلم‌های بها جمالی