خیام وقار

کاشانمتولد ۱ مرداد ۱۳۶۰
خیام وقار کاشانی بازیگر جوان ایران می باشد. وی دارای لیسانس بازیگری از دانشکده هنر و معماری است. او در خانواده پنج نفره بزرگ شده و دارای یک برادر و یک خواهرمی باشد.

فیلم‌های خیام وقار