Jesse Frazer

بریتانیا
جسی فریزر بازیگری است که با فیلم های کیف پول (2004)، کنترامانو (2016) و معامله با سرنوشت (2011) شناخته می شود.

فیلم‌های Jesse Frazer