Stéphane Varupenne

فرانسه
استفان واروپن بازیگر فرانسوی است. او بازیگری است که برای فیلم گدار مون آمور (2017)، آخرین ضربه چکش (2014) و گورمانتز (2021) شناخته شده است.

فیلم‌های Stéphane Varupenne