Josée Schuller

فرانسه
خوزه شولر بازیگر فرانسوی است. او بازیگری است که برای مامان کوچولو(2021)، اسرار پتیت ها به داخل ویزین ها وارد می شوند (2013) شناخته شده است.

فیلم‌های Josée Schuller