حامی سلطانیان

تهران
حامی سلطانیان بازیگر اهل ایران است. او بازیگری است که برای بازی در سریال تعطیلات طلایی شناخته شده است.

فیلم‌های حامی سلطانیان