Gil Perez-Abraham

ونزوئلا
گیل پرز-آبراهام بازیگر ونزوئلایی-آمریکایی است. او که نسبتاً دیر وارد بازیگری شده بود، برنامه های اولیه خود را برای به پایان رساندن مدرک کارشناسی خود در برکلی متوقف کرد و به نیویورک بازگشت و در عوض برای توسعه نمایش های جدید در شهر و همچنین پروژه های بین المللی مختلف برای فیلم و تلویزیون کار کرد.

فیلم‌های Gil Perez-Abraham