علیرضا شاه‌ رستم

تهران
علیرضا شاه‌ رستم بازیگر اهل ایران است. او برای بازی در سریال خانه پرتقالی ها شناخته شده است.

فیلم‌های علیرضا شاه‌ رستم