شاهرخ خدایی

تهران
شاهرخ خدایی بازیگر اهل ایران است. او بازیگری است که برای بازی در سریال خانه پرتقالی ها شناخته شده است.

فیلم‌های شاهرخ خدایی