مریم وحیدزاده

تهران
مریم وحیدزاده بازیگر اهل ایران است. او متولد دهه شصت است. او تسط کامل به زبان انگلیسی دارد. وی با تئاتر پا به عرصه هنر گذاشته است و از بازیگران نو ظهور تلویزیون است.

فیلم‌های مریم وحیدزاده