مجتبی عابدی

تهران
مجتبی عابدی دستیار لباس، دستیار صحنه سینما و تلویزیون ایران است. او در آثاری همچون سریال تلویزیونی نگهبان زمین و هاشور فعالیت داشته است.

فیلم‌های مجتبی عابدی