Trishaan

هند
تریشان کارگردان بازیگر مستقر در بمبئی (هند) است. وی بنگالی است که در مناطق شمالی کشور به دنیا آمده و بزرگ شده است. او تئاتر را در مدرسه و کالج تمرین کرده است و پس از اتمام کالج در مدرسه بازیگری بری جان به نام ایماگو شرکت کرد. او بعداً به FTII، Pune پیوست و در رشته بازیگری تحصیل کرد.

فیلم‌های Trishaan