پرنیان اسلامی

تهران
پرنیان اسلامی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون سریال خانه دوست حضور داشته است.

فیلم‌های پرنیان اسلامی