کورش دهقان

تهران
کورش دهقان بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون سریال خانه دوست حضور داشته است.

فیلم‌های کورش دهقان