حسین درویشی

تهران
حسین درویشی بازیگر اهل ایران است. او در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «مرادبرقی و هفت دخترون»، «تنگسیر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

فیلم‌های حسین درویشی